Графичен дизайн

Знаете ли, че нашият отдел за графичен дизайн може не само да превърне Вашите идеи в реалност, но и да създаде нови проекти в съзвучие с желанията Ви? 

И то на достъпни, предварително уговорени цени! 

Нашите отлично подготвени дизайнерки са ще осъществят идеите и проектите Ви.

Отделът ни за графичен дизайн е определящо звено в рамките на центъра за компетенции и изходен пункт за развоя на всички получени поръчки за печат. 

Дизайнерски и проектантски решения, репродукции, дигитален печат, продукция на филми – всичко това сътворено от една и съща авторска личност!

 

За контакт:

Mr. Hildebrand
Tel.: +359–(0)745200–35

Mr. Steidle 
Tel.: +49–(0)7436–9280–0

Teaser Image für diese Seite